Event: Conferences » Other » Narodni muzej Slovenije (NMS) predstavlja cikel predavanj z naslovom "Prvi torek v mesecu", Ljubljana Narodni muzej Slovenije (NMS) predstavlja cikel predavanj z naslovom "Prvi torek v mesecu", Ljubljana

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

NMS predavanja "Prvi torek v mesecu"   

Narodni muzej Slovenije (NMS) predstavlja cikel predavanj z naslovom "Prvi torek v mesecu", Ljubljana

Cikel predavanj "Prvi torek v mesecu"

Narodni muzej Slovenije od leta 1999 organizira redna mesečna predavanja »Prvi torek v mesecu«. Sodelavci muzeja in gostujoči predavatelji iz raziskovalnih in kulturnih ustanov pa tudi neprofesionalni poznavalci z živo besedo posredujejo svoja dognanja v povezavi zbirkami in predmeti, ki jih hrani muzej. Domači in tuji predavatelji tako z različnih vidikov obravnavajo vsebine, ki jih muzej predstavlja na aktualnih občasnih razstavah, se lotevajo tematik v povezavi s stalnimi zbirkami ali pa odpirajo kakšno novo, zanimivo ali aktualno temo s področja delovanja muzeja, to je s področja zgodovine v najširšem pomenu besede.

Podrobnejše informacije na spletni strani Narodnega muzeja Slovenije.


"First Tuesday of the Month" A Series of Lectures

Since 1999 the National Museum of Slovenia has been organizing regular monthly lectures titled “First Tuesday of the Month”. The museum associates and the visiting lecturers of other research and cultural institutions as well as non-professional experts deliver their own thoughts with spoken word on the objects and collections held by the museum. Therefore, domestic and foreign lecturers contemplate on the content, which is presented by the museum at the temporary exhibitions; they also discuss topics connected to permanent collections or perhaps start a new topic which is interesting and existent in the field of museum functioning, i.e. in the field of history in its broadest sense.

Detailed information available at National Museum of Slovenia website.

Categories

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: