Svečana podelitev nagrad in priznanj Miroslava Zeia 2014

moderator: Lojze Bojanc
presenter: Tamara Lah Turnšek, Nacionalni inštitut za biologijo
presenter: Tadej Bajd, Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)
presenter: Marina Dermastia, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Nacionalni inštitut za biologijo
presenter: Jana Žel, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Nacionalni inštitut za biologijo
author: Metka Filipič, Nacionalni inštitut za biologijo
author: Jadran Faganeli, Morska biološka postaja Piran, Nacionalni inštitut za biologijo
author: Cornelis Johannes Forrendinis van Noorden, Amsterdam University College
published: Dec. 9, 2014,   recorded: November 2014,   views: 2171
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V Biološkem središču na Večni poti 111 v Ljubljani, je v petek 13.11.2014, ob 54. letnici obstoja Nacionalnega instituta za biologijo, potekala že peta svečana podelitev nagrad in priznanj Nacionalnega inštituta za biologijo, poimenovanih po prof. dr. Miroslavu Zeiu, ki je bil med njegovimi ustanovitelji. Nagrade Miroslava Zeia so bile podeljene posameznikom za njihove izjemne dosežke na področju osnovnih in uporabnih raziskav ved o življenju ter uresničevanja vizij in poslanstva NIB.

Zbrane goste sta slavnostno nagovorila akad. prof. dr. Tadej Bajd, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti in prof. dr. Tamara Lah Turnšek, direktorica NIB.

Na svečani podelitvi so bile podeljene naslednje nagrade Miroslava Zeia:

1) Veliko nagrado Miroslava Zeia za življenjsko delo na področju dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo za leto 2014 je prejel prof. dr. Jadran Faganeli.

Prof. dr. Jadran Faganeli je vrhunski mednarodno uveljavljeni raziskovalec biogeokemičnih procesov v morju, lagunah in celo v visokogorskih jezerih. Njegov znanstveni interes je raznolik in povezuje raziskovalna področja z multidisciplinarnimi biogeokemičnimi raziskavami ter se odraža v sodelovanju z različnimi strokovnjaki, kot so biokemiki, fiziki, oceanografi, mikrobiologi, geologi in biologi različnih profilov.

Rodil se je leta 1950 v Trstu. Leta 1974 je diplomiral na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Pet let kasneje je magistriral in na isti fakulteti leta 1984 doktoriral z disertacijo Produkcija in transformacije organsko vezanega dušika v obalnem morju (Tržaški zaliv). Po doktoratu se je strokovno izpopolnjeval v Goeteborgu na Švedskem. Leta 1999 je bil habilitiran v rednega profesorja na Univerzi v Ljubljani. Od leta 1978 je redno zaposlen na Nacionalnem inštitutu za biologijo, kjer deluje v enoti na Morski biološki postaji v Piranu; od marca 2004 pa je zaposlen tudi kot redni profesor na Fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu.

V izredno bogati znanstveni karieri je težko izbrati specifične doprinose prof. Faganelija k mozaiku vedenja o biogeokemiji slovenskega dela Jadrana in severnega Jadrana. V zadnjem desetletju bi lahko združili njegovo znanstveno raziskovanje v tri širše sklope, in sicer na biogeokemijske pretvorbe živega srebra v obalnem morju in lagunah, sestavo in funkcijo koloidne organske snovi v morju, s poudarkom na sluzastih makroagregatih, ter pretvorbe sedimentirane organske snovi v stratificiranih alpskih jezerih.

Raziskoval je z eminentnimi domačimi in tujimi znanstveniki različnih strok, od katerih izstopa izjemno tvorno sodelovanje s prof. dr. Bojanom Ogorelcem in prof. dr. Mileno Horvat, od tujih kolegov pa s prof. dr. Markom Hinesom iz ZDA in prof. dr. Stefanom Covellijem iz Italije.

Njegov znanstveni opus je izjemen, saj obsega 122 izvirnih in preglednih znanstvenih prispevkov, od katerih je velika večina objavljenih v revijah z dejavnikom vpliva. O kakovosti znanstveno-raziskovalnega dela prof. dr. Faganelija priča tudi izjemna znanstvena odmevnost njegovih objav, saj je v zadnjem desetletju zbral 1168 čistih citatov, H-index njegovih objav pa je 19, kar dosegajo redki raziskovalci.

Prof. dr. Jadran Faganeli je tudi cenjen redni profesor na Fakulteti za pomorstvo in promet in tudi širše na ljubljanski univerzi, kjer predava predvsem vsebine, povezane z varstvom okolja in biogeokemičnimi procesi v morju. Bil je mentor ali somentor desetim doktorandom, dvema magistrandoma in več kot 40 diplomandom na različnih slovenskih in tujih univerzah, v vrstah katerih so danes mnogi priznani in uveljavljeni raziskovalci. Je soavtor univerzitetnega učbenika in avtor več učnih gradiv na Univerzi v Ljubljani.

2) Nagrado Miroslava Zeia za izjemne dosežke na področju dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo za leto 2014 je prejela izr. prof. dr. Metka Filipič.

Izredna profesorica dr. Metka Filipič je članica kolektiva Nacionalnega inštituta za biologijo od leta 1996 in od leta 2005 vodi Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka. V zadnjih letih se je v Sloveniji in širše uveljavila kot prodorna znanstvenica na področju temeljnih in aplikativnih raziskav genetske toksikologije.

Raziskuje:
-mehanizme genotoksičnega delovanja cianobakterijskih toksinov, nanodelcev in mutagenov, ki nastajajo v hrani pri visokih temperaturah;
-zaščitno delovanje snovi naravnega izvora proti gentotoksičnim učinkom prehranskih in okoljskih karcinogenov
in
-mehanizme delovanja ostankov citostatikov v okolju na netarčne organizme.

Prof. Filipičeva je objavila več kot 70 izvirnih znanstvenih člankov v revijah z visokim dejavnikom vpliva; med njimi so trije pregledni. V zadnjih petih letih je objavila pet člankov v prestižnih revijah A'' in je soavtorica šestih poglavij v monografskih publikacijah. Vodi številne nacionalne in mednarodne projekte. Med slednjimi še posebej izstopa evropski projekt CytoThreat, v katerem je NIB vodilni partner in v katerem sodelujejo raziskovalci iz sedmih evropskih držav.

Prof. Filipičeva je tudi izjemno inovativna pri razvoju novih metod za določanje genotoksičnosti. Na osnovi njene ideje je skupaj s sodelavci z Onkološkega inštituta razvila alternativni testni sistem in vitro za hitro zaznavanje genotoksičnosti. Namenjen je presejevalnemu testiranju novih spojin v farmacevtski, kozmetični in prehranski industriji in monitoringu onesnaženega okolja. Leta 2011 je bil temu izumu podeljen patent Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

Vključuje se tudi v poučevanje študentov na različnih dodiplomskih in podiplomskih programih. Pod njenim mentorstvom je že diplomiralo 30 študentov uspešno doktoriralo 9. Kot članica znanstvenih odborov in ekspertinja aktivno deluje v več slovenskih in tujih mednarodnih združenjih. Je tudi članica več uredniških odborov, med njimi prestižnih revij Mutation Research in Reviews in Mutation Research.

3) Nagrado Nacionalnega inštituta za biologijo za izjemno doktorsko delo na področju dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo za leto 2014 je prejela dr. Maja Derlink.

Dr. Maja Derlink, je svojo doktorsko naloga izdelala pod mentorstvom docentke dr. Mete Virant Doberlet. Rezultati doktorske naloge z naslovom Vibracijski signali, reproduktivna izolacija in nastanek vrst v rodu Aphrodes Curtis, 1883 (Hemiptera: Cicadellidae) so bili že objavljeni v 4 znanstvenih člankih. Od teh sta bila dva objavljena v revijah, ki jih Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS kategorizira kot A1, eden v kategoriji A2 in eden v kategoriji A3. Na dveh od teh člankov je kandidatka tudi prva avtorica.

4) Na svečanem dogodku pa je bilo podeljeno tudi Priznanje Častni član Nacionalnega inštituta za biologijo. Ta laskavi naziv NIB podeljuje raziskovalcem, ki niso zaposleni na NIB in z dolgoletnim delom bistveno prispevajo k ugledu in znanstveni odličnosti NIBa.

Priznanje častni član Nacionalnega inštituta za biologijo je prejel Professor Dr Cornelis Johannes Forrendinis van Noorden.

Raziskovalna pot Profesorja doktorja Rona van Noordna obsega preko 35 let delovanja na Oddelku za celično patologijo in histologijo Univerze Amsterdam. Najbolj je prepoznan kot ekspert za encimsko histokemijo in metabolno mapiranje, kar je v zadnjih 25 letih kombiniral s kvantifikacijo s pomočjo analize slik.

Sodelovanje prof. dr. Rona van Noordna z Nacionalnim institutom za biologijo se je začelo pred 15 leti na področju raziskav proteaz v raku in pri študiju vloge proteaz v napredovanju tumorjev. Prof. van Noorden redno obiskuje NIB zaradi skupnih raziskav in posvetovanj, ne samo s področja proteaz, ampak tudi s področja ekotoksikoloških raziskav karakterizacije cianobakaterijskih cvetov in nam v zadnjem času pomaga tudi pri razvoju živalskega modela rib cebric za uporabo v toksikologiji in biologiji raka. Poleg tega je tudi na splošno velik podpornik in promotor naših aktivnosti v mednarodni areni.

5) Na prireditvi so prejeli priznanja Nacionalnega inštituta za biologijo tudi vsi mladi sodelavci NIB, ki so v obdobju od 1. oktobra 2013 do 30. septembra 2014 pridobili doktorske nazive – to so:

Dr. Chaichat Boonyanusith
Dr. Dejan Bordjan
Dr. Maja Derlink
Dr. Neli Glavaš
Dr. Andreja Kavčič
Dr. Nataša Mehle
Dr. Boris Petelin
Dr. Marko Pezdirc
Dr. Neža Podergajs
Dr. Monika Primon
Dr. Matevž Rupar
Dr. Iva Talaber
Dr. Jana Vojvoda
Dr. Vera Zgonik
Dr. Klemen Zupančič

Dogodek je moderiral g. Lojze Bojanc, z glasbenim nastopom pa so ga obogatili Biološki oktet in nadarjeni mladi harmonikar Sandi Ravbar.

V avli Biološkega središča pa so na ogled postavili razstavo «Zvezdna utrinka«, slikarke, arhitektke in oblikovalke Mojce Sekulič Fo.

See Also:

Download slides icon Download slides: nib_podelitev_nagrad_2014_01.pdf (5.1 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: