Svečana podelitev nagrad in priznanj Miroslava Zeia 2011

author: Dejan Židan, Državni zbor Republike Slovenije
author: Marina Dermastia, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Nacionalni inštitut za biologijo
author: Alenka Malej, Marine Biology Station Piran, National Institute of Biology
presenter: Tamara Lah Turnšek, Nacionalni inštitut za biologijo
introducer: Andrej Čokl, Nacionalni inštitut za biologijo
author: Jure Piškur, Lund University
author: Rade Injac, Faculty of Pharmacy, University of Ljubljana
author: Jana Petković, National Institute of Biology
moderator: Mateja Jordan, Studio Proteus d.o.o.
published: Nov. 28, 2011,   recorded: November 2011,   views: 4334
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V Biološkem središču na Večni poti 111 v Ljubljani, je v ponedeljek, 7. novembra 2011, potekala že druga svečana podelitev nagrad in priznanj Nacionalnega inštituta za biologijo, poimenovanih po prof. dr. Miroslavu Zeiu, ki je bil med ustanovitelji inštituta. Lani je Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) obeležil 50-letnico svojega delovanja in ob tej priložnosti prvič v zgodovini NIB-a podelil nagrade in priznanja prof. dr. Miroslava Zeia, posameznikom za njihove izjemne dosežke na področju osnovnih in uporabnih raziskav s področja ved o življenju ter uresničevanja vizij in poslanstva NIB.

Svečane podelitve se je udeležil tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan, ki je v svojem slavnostnem nagovoru izpostavil globalen pomen virov hrane in še posebej varne hrane, predvsem zaradi naraščajoče naseljenosti našega planeta.

Na svečani podelitvi so bile podeljene naslednje nagrade NIB:

Veliko nagrado Miroslava Zeia za raziskovalno delo na področju ved o življenju in okolju je prejela prof. dr. Alenka Malej.

Prof. dr. Alenka Malej je vodilna raziskovalka na področju ekologije obalnih voda in morske biologije, ki ga je uspešno umestila v evropski in sredozemski prostor. Njena osnovna raziskovalna dejavnost je vezana na morski plankton z usmerjenostjo na ekologijo in biologijo želatinoznega planktona. Izsledke svojih znanstvenih raziskav je objavila v znanstvenih člankih, ki so bili citirani več kot 700-krat.. Kot vodja Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo je več kot dvajset let koordinirala multidisciplinarno delo skupine in vodila kar 23 mednarodnih projektov s področja raziskav in monitoringa morja. Je dolgoletna nacionalna koordinatorka programa Mediterranean Action Plan pri Okoljskem programu Združenih Narodov in predsednica Nacionalnega odbora medvladne oceanografske komisije pri UNESCu. Od leta 1985 je bila članica številnih koordinacijskih odborov za zaščito in opazovanje jadranskega in sredozemskega morja in bila leta 2010 imenovana v ekspertno skupino za pripravo paragrafa 180 za resolucijo Generalne skupščine OZN o oceanih in pomorskem pravu. Bila je gostujoča raziskovalka in profesorica na številnih uglednih morskih inštitucijah in mednarodnih šolah. Kot vabljena predavateljica ali organizatorka je sodelovala na številnih mednarodnih znanstvenih srečanjih. Odločilno je prispevala k podpisu sporazuma o sodelovanju med Nacionalnim inštitutom za biologijo in vodilno francosko raziskovalno in medicinsko univerzo - Univerzo Pierre et Marie Curie. Za svoj prispevek k podpisu sporazuma je prejela medaljo omenjene univerze. Profesorica Malejeva je za svoje znanstveno raziskovalno delo leta 1989 skupaj s sodelavcema dr. Jadranom Faganelijem in dr. Nedo Fanuko prejela nagrado sklada Borisa Kidriča, katere naslednice so Zoisove nagrade za znanstvene dosežke.

Nagrado Miroslava Zeia za izjemne dosežke na področju raziskovalne dejavnosti inštituta sta prejela prof. dr. Jurij Piškur in doc. dr. Rade Injac.

Glavna raziskovalna področja prof. dr. Jurija Piškurja, rednega profesorja molekularne genetike na Oddelku za biologijo, Univerze v Lundu na Švedskem pokrivajo metabolizem prekurzorjev nukleinskih kislin, gensko zdravljenje, primerjalno genomiko in molekularno evolucijo kvasovk. Prof. Piškur je v zadnjih 5 letih objavil 46 člankov, od skupno več kot 120-ih, med katerimi so tudi objave v najuglednejših znanstvenih revijah. Več njegovih odkritij je bilo patentiranih, je soavtor treh knjig in soustanovitelj treh spin-off biotehnoloških podjetij. Posebno priznanje njegovim raziskovalnim dosežkom predstavlja njegova izvolitev leta 2005 v Kraljevo fiziografsko društvo v Lundu, eno od švedskih kraljevih akademij. Kljub temu, da profesor Piškur že več kot 25 let živi in znanstveno deluje v tujini, ves čas vzdržuje strokovne in osebne stike z domovino. Od leta 2010 tako deluje v Odboru za znanost pri Svetu za Slovence po svetu kot posvetovalno telo Vlade RS. Od leta 2009 pa sodeluje z laboratorijem za mikrobiologijo Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo na področju raziskav morskih mikroorganizmov pri adaptacijah na spremenjene okoljske dejavnike.

Docentu dr. Radetu Injacu je uspelo z inovativnim znanstvenim pristopom in uporabo najsodobnejših farmakoloških in analiznih metod dokazati potencialno uporabo fulerenola kot organoprotektiva pri terapiji rakavih obolenj z doksorubicinom. S svojim delom je postavil temelje za številne nadaljnje raziskave farmakološke uporabnosti fulerenolov ter narediti pomemben korak k implementaciji tovrstnih učinkovin v klinično prakso. O znanstveni odličnosti njegovih raziskav priča 34 znanstvenih člankov v zadnjih petih letih, ki so bili že več 240-krat citirani. Njegovo poznavanje farmacevtske tehnologije se odraža v štirih mednarodnih patentnih prijavah.

Nagrado Nacionalnega inštituta za biologijo za izjemno doktorsko delo na področju raziskovalne dejavnosti inštituta je prejela dr. Jana Petković.

V letošnjem letu je Nacionalni inštitut za biologijo prvič podelil tudi nagrado za izjemno doktorsko delo, zagovarjano v preteklem študijskem letu, prejela pa jo je dr. Jana Petković. Izsledki izbrane doktorske naloge Jane Petković, z naslovom Mehanizmi toksičnega in genotoksičnega delovanja nanodelcev titanovega oksida, so bili objavljeni v 5 znanstvenih člankih in poglavju v knjigi, izdani pri mednarodni založbi. Na treh člankih in poglavju je bila prva avtorica. Dva članka sta bila objavljena v najprestižnejših revijah s področja. Za svoje doktorsko delo je Jana Petković prejela tudi letošnjo Krkino nagrado.

Na prireditvi so bili svečano imenovani tudi vsi mladi sodelavci NIB, ki so v obdobju od 1. januarja 2010 do 30. septembra 2011 pridobili doktorske nazive:

Dr. Irena Bertoncelj, dr. Branko Bogunović, dr. Urška Čepin, dr. Maarten De Groot, dr. Duška Delić, dr. Mateja Grego, dr. Saša Kenig, dr. Urška Koce, dr. Polona Kogovšek, dr. Borut Mavrič, dr. Petra Nikolić, dr. Franja Pajk, dr. Jana Petković, dr. Manca Pirc, dr. Anja Pucer, dr. Tomaž Rijavec, dr. Ana Rotter in dr. Alenka Žunič.

See Also:

Download slides icon Download slides: nib_podelitev_nagrad_01.pdf (7.0 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: