Event: Academic Organisations » NIB - Nacionalni inštitut za biologijo » Srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev Nacionalnega inštituta za biologijo in Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani Srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev Nacionalnega inštituta za biologijo in Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Srečanje mladih raziskovalcev v Biološkem središču v Ljubljani   

Srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev Nacionalnega inštituta za biologijo in Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

Slovensko:
Program za raziskovalno usposabljanje in zaposlovanje mladih raziskovalcev spada med temeljne instrumente znanstvene politike pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Že od leta 1985 pomembno prispeva k dvigu kvalitete raziskovanja in h kadrovskemu pomlajevanju raziskovalnih skupin. Tudi mladi raziskovalci, ki sodelujejo v projektih v okviru Nacionalnega inštituta za biologijo in Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani so ob podiplomskem študiju vključeni v redno delovno razmerje in delajo na temeljnih ali razvojno-aplikativnih projektih s področja biologije, biotehnologije in medicine.

V letu 2014 se na Nacionalnem inštitutu za biologijo izobražuje že 34 mladih raziskovalk in raziskovalcev, od katerih se jih 27 izobražuje v skladu s pogodbo z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost, 7 pa jih prihaja iz gospodarstva. Na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani se v skladu s pogodbo z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost izobražuje 21 mladih raziskovalcev. Najboljši mladi raziskovalci se po končanem usposabljanju zaposlijo na inštitutu ali na fakulteti in predstavljajo kadrovski potencial za njegov nadaljnji razvoj. Mladi raziskovalci, ki so se zaposlili v drugih organizacijah, pa omogočajo tesne povezave Nacionalnega inštituta za biologijo in Biotehniške fakultete s temi organizacijami.


English:
Program for research training and employment of young researchers is one of the fundamental instruments of science policy at the Ministry of Education, Science and Sport. Since 1985 it means a significant contribution to raising the quality of research and to the establishment of rejuvenated research groups. In the year 2014 already 34 young researchers are being educated at the National Institute of Biology, 27 of these are enrolled on the basis of the contract with the Slovenian Research Agency, while 7 researchers come from different companies. At the Department of Biology, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, 21 young researchers are enrolled on the basis of the contract with the Slovenian Research Agency. The best young researchers are employed at the National Institute of Biology or at the Biotechnical Faculty after completion of their study and represent the human potential for its further development.

Kliknite na povezavo Predavanja Nacionalnega inštituta za biologijo za ogled nabora predstavitev slovenskih in tujih znanstvenikov in akademikov.

Kliknite na povezavo Svečana podelitev nagrad in priznanj Miroslava Zeia za ogled podelitev priznanj in nagrad.

Categories

2014

1916 views, 06:07   Nagovor
flagUvodni nagovorUvodni nagovor
Tamara Lah Turnšek Tamara Lah Turnšek

2013

2012

2848 views, 06:37   Podelitev
flagImenovanje vseh MR-jev NIB in Oddelka za biologijo Imenovanje vseh MR-jev NIB in Oddelka za biologijo
Kristina Gruden, Tamara Lah Turnšek, Tom Turk Kristina Gruden, Tamara Lah Turnšek, Tom Turk

2011

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: