Segregacija kromosomov med sporulacijo bakterije Bacillus subtilis

author: Rok Lenarčič, Department of Biotechnology and Systems Biology, National Institute of Biology
published: Sept. 22, 2011,   recorded: September 2011,   views: 3312
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V tleh se bakterije pogosto srečujejo s spremenljivimi življenjskimi pogoji in pomanjkanjem hranil, zato so v evoluciji razvile različne strategije preživetja. Te vključujejo gibanje, razvoj kompetence ter sprejemanje tuje DNA, produkcijo antibiotikov in sporulacijo. Ker je sporulacija časovno in energetsko izjemno potratna, jo bakterije izberejo kot zadnji izhod za preživetje neugodnih pogojev. Poleg tega je proces tvorjenja dormantne spore nepovraten proces, zato je sprožitev procesa kompleksno regulirana. Zelo pomembno je, da se bakterijski kromosom pred sporulacijo pravilno podvoji, saj sta za uspešen proces sporuliranja potrebni dve nepoškodovani kopiji kromosoma. V začetni fazi se vsaka kopija pritrdi na svoj celični pol. To je signal za nastanek asimetričnega septuma blizu enega od celičnih polov. S tem se bakterijska celica razdeli na dva neenaka razdelka: manjšo predsporo in večjo materinsko celico. Posebni mehanizmi zagotovijo, da vsak novonastali razdelek vsebuje eno kopijo genoma; prva v predspori omogoča izgrajevanje spore iz notranjosti, druga v materinski celici pa omogoča izgradnjo spore iz materinske celice, predvsem izgradnjo plašča. Večina proteinov, ki regulirajo in tvorijo asimetrični septum med sporulacijo bakterije Bacillus subtilis, sodeluje tudi pri tvorbi septuma med vegetativno rastjo celic. Eden takih je MinD, ki med vegetativno rastjo preprečuje celično delitev v bližini celičnega pola in nastanek minicelic brez genetskega materiala. Presenetljivo pa ima MinD med sporulacijo popolnoma drugačno funkcijo: zagotavlja nemoteno segregacijo kromosomov.

See Also:

Download slides icon Download slides: nib_lenarcic_segregacija_01.pdf (2.5 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: