Biologija modelnih skupin pajkov: Rekonstrukcije preteklosti in predikcije prihodnosti

author: Matjaž Kuntner, Nacionalni inštitut za biologijo
published: Dec. 5, 2012,   recorded: November 2012,   views: 2663
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Predstavil bom raziskave integrativne biologije pajkov, ki zajemajo taksonomijo, filogenetsko sistematiko, ekologijo, etologijo, biogeografijo, funkcionalno morfologijo, biomateriale in genetiko, njihova skupna tema pa je evolucija. Široka vprašanja, na katera iščemo odgovore, so povezana z evolucijskimi procesi, predvsem spolno selekcijo, ki je odgovorna za nastanek ekstremnega spolnega dimorfizma, ta pa posledično za konvergenčno pojavljanje neverjetnih prilagoditev. Kako razložiti evnuhe, spolni kanibalizem, ovijanje partnerja in spolno mutilacijo? Pokazal bom, da so te navidezno bizarne navade dedne in predstavljajo svojstvene prilagoditve namenjene medspolnemu antagonizmu. Z rekonstrukcijo filogenetskih zgodovin ugotavljamo ekološke in biogeografske vzorce in speciacijo, s poznavanjem preteklosti, ki pri pajkih sega v čas dinozavrov, pa si pomagamo tudi z napovedovanjem prihodnosti. Pokazal bom, da niti filogenija niti vrstna ekologija ne moreta v celoti razložiti odzivov vrst na klimatske spremembe. Ker pa se biologi nikoli ne vdamo, bom nazadnje pokazal še, kako smo se lotili trajnega ohranjanja biodiverzitete, predno jo v celoti izgubimo.

See Also:

Download slides icon Download slides: nib_kuntner_pajki_01.pdf (21.6 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: