Repozitorij SciVie

author: Tina Drolc, Gozdarski Inštitut Slovenije
author: Maja Peteh, Gozdarska knjižnica, knjižnica Gozdarskega inštituta Slovenije & Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL & Zavoda za gozdove Slovenije
author: Irena Rebov, Gozdarski Inštitut Slovenije
published: July 16, 2014,   recorded: June 2014,   views: 2402
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Repozitorij SciVie je vzpostavil Gozdarski inštitut Slovenije v okviru projekta EUFORINNO – European forest research and innovation in je (oziroma bo) tudi institucionalni repozitorij Nacionalnega instituta za biologijo. Repozitorij SciVie je namenjen shranjevanju e-gradiv in e-objav zaposlenih na sodelujočih inštitucijah. Gradivo shranjeno v repozitoriju je prosto dostopno, brez omejitev, izjema so objave, ki so varovane s strani avtorskih pravic ali založniških pogodb in so v repozitorij odložene s t. i. embargom.

Vedno več financerjev raziskav zahteva, da so objave iz raziskav, financiranih z javnimi sredstvi, shranjene v repozitorije in tako prosto dostopne. Nekateri financerji iz EU že zahtevajo vzpostavitev prostodostopnih institucionalnih repozitorijev in obvezno shranjevanje znanstvenih objav v le te.

Na predavanju bo predstavljeno delovanje repozitorija, možnosti odlaganja in zagotavljanje spoštovanja avtorskih pravic. Večina raziskovalcev se bo kmalu srečala s tovrstnimi zahtevami, zato menimo, da bo predstavitev našega repozitorija SciVie zanimiva za vse vas.

See Also:

Download slides icon Download slides: nib_drolc_peteh_repozitorij_scivie_01.pdf (949.6 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: