Nevenka Šestan
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife


Lectures:

lecture
flag Psihofizične omejitve pri nastanku prometnih incidentov pri voznikih
as author at  Strokovno srečanje ob 50 letnici Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, Ljubljana 2022,
10 views
  best paper
flag Podelitev QSM certifikatov
as author at  20. letna konferenca SZKO 2011: Kakovost včeraj, danes, jutri,
together with: Živa Gorup Reichmann (moderator), Jožko Čuk (presenter), Eda Baralić Tepšić, Polona Lužan, Mateja Agrež, Tjaša Nacev, Elma Šarkinovič, Vinko Mrzlikar, Bojan Koren,
4324 views