Project: Conferences » MZZ - Ministrstvo za zunanje zadeve MZZ - Ministrstvo za zunanje zadeve

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 

Recent Events more...

The conference Water for energy, energy for water

The conference Water for energy, energy for water

The conference was organized by the Ministry of Foreign Affairs of Slovenia in the framework of the Green Group initiative, ...

 

MZZ - Ministrstvo za zunanje zadeve

Ministrstvo za zunanje zadeve izvaja zunanjo politiko Republike Slovenije in opravlja naloge, določene z Zakonom o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 - ZUTD) ter z drugimi predpisi in akti. S svojimi strokovnimi stališči ministrstvo sodeluje pri načrtovanju, postopkih in pripravah za oblikovanje zunanje politike Republike Slovenije ter pri sprejemanju stališč Državnega zbora Republike Slovenije in Vlade Republike Slovenije.

Ministrstvo predstavlja Republiko Slovenijo pri drugih državah in v mednarodnih organizacijah, spremlja mednarodne politične in gospodarske odnose, razvija odnose Republike Slovenije z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami, vodi oz. sodeluje pri pogajanjih z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami ter skladno z Zakonom o zunanjih zadevah sodeluje v postopku za sklenitev mednarodnih aktov, vodi njihovo evidenco ter jih hrani, spodbuja in usklajuje sodelovanje s tujino na političnem, gospodarskem, prosvetnem, kulturnem, znanstveno-tehničnem ter na drugih področjih, posveča posebno skrb varovanju interesov Republike Slovenije in njenih državljanov ter pravnih oseb v tujini, skrbi za slovenske manjšine v sosednjih državah in za Slovence po svetu.

Vodstvo
Delovna področja
Organiziranost
Informacije javnega značaja
Kje smo?

The Ministry of Foreign Affairs implements the foreign policy of the Republic of Slovenia and performs tasks stipulated by the Foreign Affairs Act (Ur. l. RS, No. 113/03 - official consolidated text, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 and 80/10 - ZUTD), as well as other regulations and acts. With its expert opinions, the Ministry participates in the planning, procedures and preparation of foreign policy matters of the Republic of Slovenia, as well as the adoption of positions by the National Assembly of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Slovenia.

The Ministry represents the Republic of Slovenia in relations with other countries and international organisations; monitors? international political and economic relations; establishes relations between the Republic of Slovenia and other countries and international organisations; conducts or participates in negotiations with foreign countries and international organisations; and, in compliance with the Foreign Affairs Act, takes part in the procedure for concluding international instruments and is responsible for their registration and safekeeping. The Ministry also promotes and coordinates cooperation with foreign countries in the areas of policy, economy, education, culture, science and technology and others, and is particularly concerned with protecting the interests of the Republic of Slovenia, its citizens and legal entities abroad, as well as Slovenian minorities in neighbouring countries and Slovenian communities around the world.

Leadership
Areas of work
Organisation
Freedom of Public Information
Contact