View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

PDF Prezentacije

PDF prezentacije predavanj, ki niso bila posneta:

Merjenje uspešnosti - znanost ali umetnost? - Darko Bergant

Iz dobrega v odlično - Matej Cvikl

Procesno usmerjena organiziranost - mag. Branko Greganovič

Procesna arhitektura - dr. Sebastian Lahajnar

Uvajanje procesne usmerjenosti v Ljubljanskih mlekarnah - Tina Prosen in Rajko Novak

Prenova procesov planiranja in konsolidacije - Ivan Blatnik

Procesna organiziranost skozi sito presoj - Matija Blažič

Modeliranje poslovnih procesov v Novi KBM d.d. - Mirjana Slapničar in Manuela Cafuta

Kontroling procesov ali procesi v kontrolingu - Dragica Erčulj

Proces celovitega upravljanja z dokumenti - Gašper Lavrenčič

Izkušnje izvajalca in naročnika v okolju MNZ in Policije - Marko Šinkovec in Damijan Savernik

Taktika BPMS - Grega Lambergar

Informacijska podpora poslovnim procesom in primerom - mag. Tilen Medeot

Korak za korakom v oblačno prihodnost - Marko Perme

Poslovni procesi v ERP 201X - Aleš Zajc

Event sections

Home
PDF Prezentacije
Fotogalerija  

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: