Spodbudimo zaposlene za uspešno poslovanje in strokovni razvoj

author: Janez Zeni, MM Svetovanje d.o.o.
published: Feb. 25, 2007,   recorded: December 2006,   views: 2701

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V svojem prispevku si bom sicer hipotetično postavljal zlasti vprašanja, kako spodbujati zaposlene za njihov strokovni razvoj ter uspešno poslovanje družb. Pri tem bom izhajal iz pogosto postavljene trditve (in verjetno ne zaradi leporečja)), da so »zaposleni naše največje bogastvo«. Pri resnih lastnikih in podjetnikih po prepričanju ter dejanjih in ne le po lastništvu kapitala, to niso floskule za vsakodnevno uporabo, ampak silno resne strateške usmeritve. S tem v zvezi se postavlja silno aktualno vprašanje, ali sta morebitno solastništvo zaposlenih in še zlasti motiv delovnega razmerja, ki ga spodbujajo številni brezposelni, zadostna spodbuda za največje možno prizadevanje za doseganje načrtovanih poslovnih rezultatov družb ter ne nazadnje tudi za nenehno strokovno izpopolnjevanje, da bomo kos vsakodnevnim delovnim in poslovnim izzivom?

See Also:

Download slides icon Download slides: mpp06_zeni_szups_01.ppt (322.0 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: