Inovativni poslovni modeli

author: Miha Volovšek, Aggregata d.o.o.
published: Feb. 25, 2007,   recorded: December 2006,   views: 4091
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V zadnjem času se kot najbolj obetajoče inovacije pojavljajo prav inovacije na področju poslovnih procesov in poslovnih modelov. Biti inovativen pri oblikovanju dnevnega poslovanja in načina, kako storitve in izdelke pripravljati do kupca in naročnika pomeni ne samo konkurenčno prednost ampak tudi precejšen izziv za vodenje tako oblikovanih organizacij. Skupaj z moderno tehnologijo in s tem povezanimi možnostmi smo lahko priča vzponu številnih podjetij, ki so z inovacijami na organizacijskem področju oz. na področju poslovnih modelov posegla v sam svetovni vrh med močne, tradicionalne in do včeraj še nedotakljive igralce.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: