Delavnica: Sistemi za upravljanje dokumentov z vidika obvladovanja nestrukturiranih vsebin (primer javnih naročil)

author: Marko Skube, IPMIT d.o.o.
published: Feb. 25, 2007,   recorded: December 2006,   views: 2679

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Z ustrezno uporabo IS, ki nudi podporo upravljanju tovrstnih procesov in dokumentacije, ki v njih nastaja, si lahko podjetje ustvari relevantno konkurenčno prednost. Z uvedbo sistema za upravljanje dokumentov največ pridobijo lastniki procesov in vsi tisti, ki so odgovorni za njihovo izvajanje. S pomočjo zapisane revizijske sledi in z vpogledom v status posameznih dokumentov lahko lastniki procesov vidijo stanje celotnega procesa. Na voljo imajo tudi informacije o morebitnih odstopanjih in neskladjih v procesu.
Rešitev myProcess je enostavno parameterizirati tako, da zajame funkcionalnosti zahtevane s strani uporabnikov. Omogoča nastavljanje in prilagajanje poslovnih procesov s čimer lahko zagotovimo učinkovit in varen nadzor nad dokumenti med njihovim nastajanjem, preverjanjem, pregledovanjem, potrjevanjem, objavljanjem, vzdrževanjem, pri ponovni uporabi in med arhiviranjem. Hkrati myProcess podpira vse varnostne in ostale tehnične zahteve, ki temeljijo na regulativah v povezavi z elektronskimi dokumenti in zapisi ter ostalimi regulativami vezanimi na informacijske sisteme in varnost le teh.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: