Razvoj e-uprave in prenova procesov uprave

author: Davorka Šel, Ministry of Public Administration, Government of the Republic of Slovenia
published: Feb. 25, 2007,   recorded: December 2006,   views: 5109
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Pod pojmom e-uprava označujemo način izvajanja poslovnih procesov v organih javne uprave, ki temelji na uporabi sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije ter implicitno vključuje prilagajanje organizacijskih, pravnih in tehničnih okvirov. Pri tem je namen e-uprave zagotoviti čim boljše izvajanje poslovnih procesov uprave z uporabo različnih metod samodejnega izvajanja opravil, zlasti pri zunanji komunikaciji z uporabniki (zahtevanje storitev, distribucija izdelkov, e-demokracija), kot tudi pri notranji komunikaciji v zalednem sistemu (povezovanje evidenc in samodejna obdelava). Rezultati uvedbe e-uprave so med drugim tako povečanje notranje učinkovitosti in fleksibilnosti, večja razpoložljivost storitev uprave, večja preglednost dela, znižanje stroškov, racionalizacija poslovanja, dvig kakovosti storitev ter s tem povečanje zadovoljstva uporabnikov storitev uprave.
Prenova poslovnih procesov je tako po eni strani ključni pogoj za uvedbo e-uprave, po drugi strani pa izkušnje kažejo, da e-uprava dostikrat pomeni gonilo za prenovo procesov. Iz tega sledi, da odločitev o razvoju e-uprave pomeni impulz za prenovo procesov. Primera iz prakse e-uprave, ki sta sprožila obširne prenove procesov, sta Portal e-uprava, s ponudbo širokega spektra življenjskih dogodkov in Portal e-VEM s storitvami za poslovne subjekte, ki bosta podrobneje predstavljena v prispevku.

See Also:

Download slides icon Download slides: mpp06_sel_ruppu_01.ppt (253.0 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: