Spremljanje pedagoškega in projektnega dela na UL - Fakulteti za upravo

author: Aleš Rudolf, Faculty of Administration, University of Ljubljana
published: Feb. 25, 2007,   recorded: November 2006,   views: 2721

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Spremljanje izvajanja primarnih dejavnosti fakultete postaja v času, ko nastajajo nove fakultete, ko je na nekaterih področjih izobraževanja vedno večja konkurenca izredno pomembno. V preteklosti temu področju nismo namenjali mnogo pozornosti, vsaj ne s stališča avtomatizacije postopkov in uporabe informacijskih rešitev, ki bi te postopke poenostavljali in avtomatizirali zbiranje podatkov, ki so za vodstvo izrednega pomena. Predstavljena bo informacijska rešitev, ki omogoča sodoben pristop pri spremljanju opravljenega dela zaposlenih, ki delajo na področjih izobraževanja in raziskav. Informacijska rešitev v celoti avtomatizira postopek zbiranja podatkov o opravljenem delu, vrednotenje dela, razvrščanja dela v skupine in izdelavo končnih poročil za potrebe računovodsko finančne službe. Nova informacijska rešitev odpravlja pred tem prisotne probleme kot so slab nadzor, netočnost podatkov, nepravočasnost priprave podatkov, potreba po vodenju lastnih evidenc.

See Also:

Download slides icon Download slides: mpp06_rudolf_sppdf_01.ppt (728.5 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: