Evro in slovenska podjetja - operativne priprave in dileme gospodarskih subjektov v zadnjih tednih pred "velikim pokom" s 1.1.2007

author: Nina Prešern, Chamber of Commerce and Industry of Slovenia
published: Feb. 25, 2007,   recorded: December 2006,   views: 2478

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Prevzem in uvedba nove nacionalne valute evra je pomemben projekt tudi za podjetja. Vpliva na vse poslovne funkcije podjetij, na vse notranje in zunanje procese, zlasti na finančno in računovodsko področje ter informatiko, pa tudi na komercialo, marketing, pravno in kadrovsko področje, spremembe in prilagoditve pa lahko sežejo vse do proizvodnje. Tudi dobra pripravljenost poslovnih subjektov pa je važen sestavni del celotne nacionalne pripravljenosti Slovenije na evro in na poslovanje v evro območju. Ker bo z letom 2007 Slovenija kot prva in za zdaj edina od novih članic prevzela evro in prva po scenariju »velikega poka«, so pristopi in rešitve ter tudi načini priprav na evro, tudi ti na ravni podjetij, deležni še posebne pozornosti tudi tujih strokovnih javnosti in EC same.

See Also:

Download slides icon Download slides: mpp06_presern_espop1_01.ppt (231.5 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: