Kazalniki procesa v upravi

author: Bojan Peček, Faculty of Administration, University of Ljubljana
published: Feb. 25, 2007,   recorded: December 2006,   views: 3485

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Delo obravnava pojme kazalnikov izvajanja. Poleg obstoječih, ki jih obravnava kot zunanje, uvaja nove kazalnike – kazalnike procesa, ki jih imenuje notranje. Slednjih z obstoječo tehnologijo ne moremo izmeriti. Zato jih na opazovanem postopku dodelitve socialne pomoči pridobi s pomočjo računalniških simulacij.
Za razliko od zasebnega sektorja, javni praviloma ne pozna konkurence. Uporabniki storitev praviloma nimajo možnosti izbirati med ponudniki. Javni sektor dogo ni poznal mehanizma povratne zveze, ki bi izvajalca obveščala in silila v izboljšanje izvajanja storitev. »Upadanje dobička v zasebnem sektorju pomeni bodisi slabšo raven kakovosti ali pojav konkurence, ki je stranke odtujila« ([Pollitt in Bouckaert 1995], str. 12). V javni upravi ne moremo govoriti o dobičku. Praviloma so storitve brezplačne.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: