Procesni pristop k strateškemu načrtovanju

author: Aleš Nemec, Iskra Avtoelektrika d.d.
published: Feb. 25, 2007,   recorded: November 2006,   views: 4947
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Sodobne organizacije danes v svojem poslovanju uveljavljajo načela vodenja kakovosti, na katerih slonijo standardi vodenja kakovosti ISO 9000:2000. Med temi načeli sta zelo pomembni načeli: procesni pristop in sistemski pristop k vodenju. Obe načeli uporabimo tudi za podrobno opredelitev ključnega poslovnega procesa: razviti vizijo in strategije. Celoviti proces strateškega načrtovanja z osnovnim namenom zagotoviti udejanjanje vizije in dolgoročni uspeh organizacije je razdeljen na podprocese in aktivnosti. Takšen procesni pristop podpira tudi model odličnosti EFQM skozi merilo voditeljstvo in merilo politika in strategija. Prispevek opisuje aplikacijo procesnega pristopa k strateškemu načrtovanju po načelih vodenja kakovosti ISO in merilih modela odličnosti EFQM z opisom vhodov in izhodov podprocesov ter opredelitvijo lastnikov procesov in prikazom managerskih metod in orodij, ki so uveljavljena v skupini Iskra Avtoelektrika – proizvajalki električnih proizvodov za avtomobilsko industrijo, mobilno hidravliko in mehatroniko.

See Also:

Download slides icon Download slides: mpp06_nemec_ppsn_01.ppt (2.0 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: