Proces uvajanja sistema kompetenc

author: Sonja Klopčič
published: Feb. 25, 2007,   recorded: November 2006,   views: 4059
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Kompetence so opis znanj, spretnosti, veščin, vedenja posameznika. Kompetence mu omogočajo, da uspešno in učinkovito opravlja svoje delo, lahko pa ga pri tem tudi zavirajo. Za podjetje, ki želi razvijati svoje konkurenčne prednosti in graditi spodbudno okolje za razvoj zaposlenih je pomembno, da usmeri pozornost tudi na razvoj kompetenc zaposlenih. Pri tem se sreča z veliko vprašanji in dilemami, zato so praktične izkušnje drugih izredno dragocene. V prispevku bo predstavljen praktični primer prehoda na sistem kompetenc v storitvenem podjetju – od izbora skupin kompetenc preko predstavitve pozitivnih zgledov za posamezne kompetence do informacijske podpore rednega ocenjevanja kompetenc.

See Also:

Download slides icon Download slides: mpp06_klopcic_pusk_01.ppt (535.0 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: