Sodobni managerski pristopi na področju poslovnih procesov in prenos dobre prakse v javno upravo

author: Drago Keršič, Prof. dr. Ferk & partner
published: Feb. 25, 2007,   recorded: November 2006,   views: 4417
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Dolgoročna uspešnost slovenskega gospodarstva je prvenstveno odvisna od znanja, sposobnosti, inovativnosti in pripravljenosti na spremembe ter procesa kontinuiranega učenja zaposlenih v podjetju. Spremembe je mogoče ustvarjati in se jim prilagajati samo z vedno novimi znanji in ustvarjalnostjo. Organi javne uprave morajo delovati kot pospeševalec razvoja gospodarstva in širšega okolja. Zagotovitev razvoja določenega območja temelji na konkurenčnih prednostih, ki jih posamezno okolje zagotavlja (prebivalstvu, gospodarskim subjektom in drugim institucijam). Evropski primeri nam kažejo, da je to mogoče doseči tudi s prenosom pozitivnih gospodarskih praks v lokalno samoupravo in javno upravo.

See Also:

Download slides icon Download slides: mpp06_kersic_smppp_01.ppt (3.2 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: