Management poslovnih procesov in obvladovanje odnosov s kupci

author: Boštjan Keber, Marand d.o.o.
published: Feb. 25, 2007,   recorded: November 2006,   views: 4304
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Poslovni sistemi morajo za ohranjanje konkurenčne prednosti nenehno prilagajati portfelj storitev potrebam in zahtevam kupcev ter optimirati poslovne procese, ki zagotavljajo njihovo izvedbo. Eden od sodobnih načinov izgradnje prilagodljive in na poslovne spremembe odporne informacijske podpore poslovnim procesom je storitveno usmerjena arhitektura (angl. Service Oriented Architecture, SOA). Storitvena arhitektura omogoča doseganje visoke zrelosti managementa poslovnih procesov, saj zagotavlja visoko stopnjo skladnosti med zapisom in izvajanjem procesa. V prispevku bo predstavljen primer izgradnje informacijske podpore obvladovanju odnosov s kupci (angl. Customer Relationship Management) in procesu izpolnitve v Telekomu Slovenije. Rešitev temelji na informacijsko-telekominukacijskem ogrodju poslovnih procesov TeleManagement Forum eTOM (angl. enchanced Telecom Operations Map) ter z avtomatiziranim obvladovanjem procesov in orkestracijo poslovnih spletnih storitev uresničuje koncepte storitveno usmerjene arhitekture. Na ta način ni dosežena le skladnost zapisa in izvedbe procesov ter prilagodljivost informacijske podpore spreminjajočim zahtevam, temveč so vzpostavljeni mehanizmi za merjenje in izboljšanje procesov ter posledično doseganje konkurenčne prednosti.

See Also:

Download slides icon Download slides: mpp06_keber_mppoo_01.ppt (1.8 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: