Prenova poslovnih procesov v SURS-u

author: Matjaž Jug, Statistical Office of the Republic of Slovenia
published: Feb. 25, 2007,   recorded: December 2006,   views: 2953

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V Statističnem uradu Republike Slovenije potekajo stalna prizadevanja za izboljšanje kakovosti, zmanjšanje obremenitev poročevalskih enot, znižanje stroškov in posledično bolj učinkovito izrabo notranjih in zunanjih virov. Omenjeni dejavniki nas tudi motivirajo, da poskušamo s temeljito prenovo poslovnih procesov doseči cilje, ki smo si jih zastavili. Statistični urad je v svoji osnovi sicer že procesno organizirana institucija z enotami (sektorji), ki podpirajo različne faze statističnega procesa, na primer Input in Diseminacija. Vseeno pa nam današnje nove tehnologije odpirajo možnosti za bolj celovito prenovo poslovnih procesov, ki jih nameravamo tudi informacijsko podpreti.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: