Povečanje učinkovitosti podjetja s pomočjo prestrukturiranja poslovnih procesov

author: Jure Jemec, Our Space d.o.o.
published: Feb. 25, 2007,   recorded: December 2006,   views: 3988
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V gospodarskih združbah so nenehni pritiski konkurence in povezovanje poslovnih partnerjev, pripeljali do konstantnega iskanja potencialnih možnosti izboljšanja učinkovitosti, s čimer so organizacije začele posegati v svoje glavne poslovne procese. Re-inženiring poslovnih procesov zajema ponovni premislek o poslovnih procesih in preoblikovanje procesov z namenom doseči izboljšanje kritičnih kazalcev učinkovitosti kot so stroški, kakovost, storitve in hitrost izvajanja poslovnih procesov. Mnoga podjetja so z vpeljavo novih pristopov postala hitrejša in fleksibilnejša. Obvladovanje poslovnih procesov je ciklični proces, ki bi se moral nenehno izvajati, saj konkurenčno okolje, organizacije sili k nenehnim izboljšavam obstoječih in snovanju novih procesov. Življenjski cikel poslovnih procesov, se začne pri strategiji , nato gre v fazo načrtovanja, vpeljave in kontrolinga, in nazaj na začetek. Vse skupaj je del obvladovanja sprememb (Change management).
V prispevku se bom dotaknil tudi pričakovanih problemov in rezultatov, pri prestrukturiranju poslovnih procesov, ki temeljijo na praktičnih izkušnjah.

See Also:

Download slides icon Download slides: mpp06_jemec_puppp_01.ppt (757.0 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: