SIX SIGMA - pot k optimalnim procesom

author: Matej Hohnjec, Six Sigma Akademija Matej Hohnjec s.p.
published: Feb. 25, 2007,   recorded: November 2006,   views: 5373
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V uvodu bo predstavljena metodologija Six Sigma, njeni začetki, zgodovina in splošne informacije o tej metodologiji. Six Sigma se lahko uporablja tako v proizvodnem kot storitvenem sektorju. V naslednjem poglavju bosta predstavljeni osnovni standardni sistematiki (DMAIC in DFSS) projektnega dela, ki se uporabljata v Six Sigmi. Podrobneje bo obravnavana sistematika DMAIC, ki velja za osnovno, in pojasnjeno bo kaj in kako moramo postoriti v posameznem koraku. Podani bodo tudi kriteriji za izbiro problema, ki se bo reševal z metodologijo Six Sigma. V tretjem poglavju bodo obravnavani potrebni kadri (Green, Black in Master Black Belt) in možnosti integracije v obstoječo strukturo poslovnega sistema. Zaključek bo osredotočen na dobre prakse in ključne faktorje za uspešno vpeljavo Six Sigme v poslovni sistem.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 sixsigmapraxis.as@t-online.de, September 7, 2008 at 9:24 p.m.:

Hallo Mario,

kennst Du diesen Master Black Belt?

Mit freundlichen Grüßen

Anton Steinsdorfer

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: