Model poslovnih procesov kot osnova za uvedbo celovite programske rešitve (ERP)

author: Gregor Hauc, SNAGA, Javno podjetje, d.o.o.
published: Feb. 25, 2007,   recorded: November 2006,   views: 3936
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Snaga, Javno podjetje, d.o.o., Ljubljana, je po odloku mestne občine Ljubljana zadolžena za ravnanje z odpadki tako v mestni občini in osmih primestnih občinah; podjetje prav tako čisti javne površine, upravlja z več kot 90 plakatnimi mesti v ožjem središču Ljubljane in oskrbuje javne sanitarije.
Zdaj odvažamo smeti za 51.000 fizičnih in 6.500 pravnih oseb ter 3.500 upravnikov več stanovanjskih zgradb, kjer živi večina meščank in meščanov Ljubljane in osmih primestnih občin. Odpadke zbiramo z rednim odvozom, preko različnih zbirnih centrov in kosovnega odvoza. Na leto zberemo preko 140.000 ton odpadkov, približno 8 odstotkov jih predelamo, ostalo odložimo na odlagališču odpadkov na Barju. Usmeritve EU in odloki mestne občine Ljubljana prinašajo spremembe, saj bomo po letu 2009 lahko na deponijo na Barju odlagali samo predelane odpadke. Spremembe v poslovanju je potrebno razumeti in jih ustrezno pripraviti, zaposlene pa usposobiti ter meriti kakovost. Snaga ima certifikat kakovosti ISO9001:2000 že od leta 2001 in v njem opredeljene temeljne in podporne procese za dve področji: zbiranje, odvažanje in odstranjevanje odpadkov ter področje čiščenje javnih površin.

See Also:

Download slides icon Download slides: mpp06_hauc_mppko_01.ppt (1.9 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: