IT strategija za doseganje boljših poslovnih dosežkov

author: Tomislav Čorak, A.T. Kearney svetovanje d.o.o.
published: Feb. 25, 2007,   recorded: November 2006,   views: 3415

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Novejša raziskava, v sodelovanju svetovalnega podjetja A.T. Kearney in univerze iz Karlsruea, o pomenu uvajanja IT strategij, je pokazala presenetljive rezultate. Med pomembnejšimi korporacijami različnih dejavnosti so vsa podjetja, ki so bila udeležena v raziskavi, prepričana v dodano vrednost IT-ja, vendar ima samo 60 % teh podjetij uveljavljeno IT strategijo, ki jo tudi dejansko izvaja. Podjetja, kot navajajo v študiji, uspejo definirati IT strategijo za lastne potrebe, toda niti ena od teh strategij ne prikaže jasne povezave med njihovim poslovanjem in dodano vrednostjo IT-ja. Prispevek analizira dosežke podjetij, pomanjkljivosti in možnosti za izboljšanje IT strategije, kot sestavni del načrta za doseganje boljših poslovnih dosežkov.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: