Povečanje konkurenčnosti v povezavi s stroškovno učinkovitostjo in sodobnimi IT rešitvami

author: Boris Centrih, Mercator d.d.
published: Feb. 25, 2007,   recorded: December 2006,   views: 2791

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V Mercatorju se zavedamo, da je uspešna uveljavitev na trgih jugovzhodne Evrope odvisna ne le od širjenja obsega poslovanja, blagovne ponudbe, partnerstev, novih prodajnih formatov, temveč tudi od učinkovitega upravljanja notranjih procesov in organiziranosti. Analiza poslovanja, ki smo jo napravili, je pokazala na nekatera zaostajanja tako znotraj Skupine, kot glede na mednarodno konkurenco. Pokazala je, da je ključni potencial Skupine Mercator v produktivnosti dela podpornih funkcij in prodajaln ter v povečanju njihove informacijske pokritosti. Skozi izvajanje strateških projektov zagotavljamo elemente konkurenčnosti v luči aktivnosti, ki jih kupec ob nakupu v prodajalnah ne vidi, pa vendar zazna na različne načine, tudi v razmerju med ceno in ponudbo. Predstavili bomo povezave med projekti optimiranja poslovanja in prenove informacijskega sistema, ki nam bodo omogočili standardizacijo poslovnih procesov in podprli razvoj poslovanja na novih trgih.

See Also:

Download slides icon Download slides: mpp06_centrih_pkpsu_01.ppt (1.5 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: