Stalne izboljšave in nujnost celovitega vodenja i-I1 procesov

author: Janko Burgar, Ministry of the Economy, Government of the Republic of Slovenia
published: Feb. 25, 2007,   recorded: December 2006,   views: 3011

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V vsem razvitem svetu in tudi v Sloveniji se soočamo z vse večjo konkurenco, ki ni več časovno in krajevno omejena. Smo že pod njenim vplivom, zato se moramo nujno zavedati dejstva, da je izrednega pomena na trgu biti hiter in učinkovit, pogosto tudi prvi in določen izdelek/storitev ali celo podjetniško zamisel ponuditi pred konkurenti. To pomeni nek produkt tudi tržiti in ga uspeti v ustreznem trenutku nadomestiti z novim, ki mora biti hkrati vsaj delno drugačen in s tem prepoznaven za odjemalce katerim je namenjen. To pomeni dvoje: ne le spremljanje trgov in konkurentov, temveč tudi predvidevanje in soustvarjanje sprememb ter stalen razvoj novih izdelkov/storitev, ki mora biti podprt z nenehnim izboljševanjem in spreminjanjem procesov in podjetja kot celote ter soustvarjanje sprememb podjetniškega okolja.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: