Obvladovanje poslovnih procesov z vidika kakovosti in inovativnosti

author: Mila Božič, BE-i institute
published: Feb. 25, 2007,   recorded: November 2006,   views: 4782
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Vsi poslovni procesi lahko prispevajo h konkurenčnosti poslovnega sistema v skladu s svojo sposobnostjo in inovativnostjo. Iz vidika odgovornega za kakovost procesa pa sposobnost le-tega izražamo s tehničnim zapisom zanesljivosti oz ponovljivosti v določenem območju verjetnosti ponavljanja napak. V naših poslovnih procesih se večinoma še ne pogovarjamo o teh eksaktnih pogojih konkurenčnosti. Potrebne standardizacije procesov se tudi v najboljših podjetjih lotevajo samo takrat ko gre za zahteve odjemalcev ali zakonodaje in to praviloma na področju proizvodnje, ko imamo opravka z izdelki. Standardizacija storitvenih dejavnosti pa je še popolnoma neznanka . V času novih strateških usmeritev na terciarne dejavnosti je to področje neodkritih priložnosti za boljše delovanje vseh segmentov naše družbe. V razmerju do stalnih izboljšav poslovnih procesov in njihove sposobnosti , kar je področje klasičnega razumevanja obvladovanja kakovosti, vse bolj stopa v ospredje tudi sistematično obvladovanje inovativnosti v poslovnih procesih.

See Also:

Download slides icon Download slides: mpp06_bozic_oppvk_01.ppt (287.5 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: