Muzeji povezujemo - Teden Judovske skupnosti

published: June 4, 2007,   recorded: April 2007,   views: 3600
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

 Watch videos:   (click on thumbnail to launch)

Watch Part 1
Part 1 1:33:31
!NOW PLAYING
Watch Part 2
Part 2 21:21
!NOW PLAYING

Description

Marsikdo je presenečen, kadar sliši, da tudi v Sloveniji živijo Judje. Judovska skupnost Slovenije, prva predstavljena verska skupnost v okviru projekta Muzeji povezujemo, opozarja nase in slovenski javnosti predstavlja svoje delovanje, vero, tradicijo in kulturo.
Judovska skupnost Slovenije je s strani slovenske države priznana kot edini legitimni predstavnik slovenskega judovstva in je krovna organizacija slovenskih Judov. Vodi jo predsednik prof. Andrej Kožar Beck s pomočjo podpredsednice in generalne sekretarke. Glavni rabin za Slovenijo je od 1999 rabin Ariel Haddad iz verske šole Habad Lubavič (Chabad Lubavitch), ki opravlja svoje dolžnosti s svojega sedeža v Trstu, kjer je še vedno nekaj judovskih družin slovenskega izvora. Leta 1997 je Judovska skupnost Slovenije s pomočjo judovske organizacije American Jewish Joint Distribution Committee v Ljubljani nakupila prostore za svoje delovanje, leta 2002 pa je pridobila tudi skromno sinagogo na Tržaški 2 v Ljubljani, v kateri potekajo verski obredi. Judovska skupnost v Sloveniji izdaja mesečno glasilo Menora, dostopno tudi širšemu krogu bralcev. Letos bodo člani skupnosti že tretjič organizirali prireditev Evropski dan judovske kulture. Med njihove glavne dejavnosti sodijo sodelovanje z osnovnimi šolami pri predmetu verstva in etika, sodelovanje pri katoliških veroučnih skupinah, vsakoletna organizacija delavnic izraelskih plesov, mesečna predavanja o judovski veri in kulturi, obhajanje judovskih praznikov ter poučevanje hebrejščine in jidiša.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: