Mladen Dolar
homepage:http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/filo/osebje/dolar.htm
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Rojen leta 1951 v Mariboru. Po maturi se je leta 1969 vpisal na Filozofsko fakulteto, kjer je leta 1978 diplomiral iz filozofije in francoščine. V letih 1980-82 stažist na Oddelku za filozofijo FF, nato od leta 1984 asistent na tem Oddelku. V šolskem letu 1979/80 je bil na podiplomskem študijskem izpopolnjevanju v Parizu (Universite Paris VIII), v letu 1989/90 pa v Londonu (University of Westminster). Doktoriral je leta 1992 s tezo “Heglova Fenomenologija duha. Dialektika zavesti in samozavedanja”. Od leta 1992 docent za nemško klasično filozofijo, od leta 1996 pa izredni profesor za filozofijo in teoretsko psihoanalizo. Na Oddelku za filozofijo predava predmeta Nemška klasična filozofija in Strukturalizem in psihoanaliza. Član uredniškega odbora revije Problemi (v osemdesetih letih je bil mnoga leta glavni in odgovorni urednik te revije) in knjižne zbirke Analecta. Soustanovitelj in mnogoletni podpredsednik Društva za teoretsko psihoanalizo in soustanovitelj Društva za kulturološke raziskave.


Lectures:

debate
flag On Modernity and Postmodernity (in Architecture)
as presenter at  Guest Lectures at the Faculty of Architecture of the University of Ljubljana,
together with: Andrew Benjamin (presenter),
1567 views
  lecture
flag On Modernity and Postmodernity (in Architecture)
as author at  Igor Zabel Association for Culture and Theory, Series of Lectures and Discussions / Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo, niz predavanj in pogovorov ,
together with: Andrew Benjamin,
504 views
debate
flag Discussion with Mladen Dolar and Sven-Olov Wallenstein
as panelist at  Igor Zabel Association for Culture and Theory, Series of Lectures and Discussions / Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo, niz predavanj in pogovorov ,
together with: Sven-Olov Wallenstein (panelist), Mateja Kurir (moderator),
2289 views
  lecture
flag Power and the Architectural Unconscious
as author at  Igor Zabel Association for Culture and Theory, Series of Lectures and Discussions / Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo, niz predavanj in pogovorov ,
1953 views
lecture
flag Ideologija in slovenstvo
as author at  48. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2012,
together with: Aleksander Bjelčevič (introducer),
3126 views
  debate
flag Pogovor o knjigi dr. Aleša Završnika Homo criminalis: Upodobitve zločinskega subjekta v visokotehnološki družbi tveganja
as author at  VideoLectures.NET - Single Lectures Series,
together with: Aleš Završnik, Renata Salecl, Zoran Kanduč,
5423 views