Miran Hladnik
homepage:http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/0301.htm
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Red. prof. dr. Miran Hladnik je profesor za slovensko književnost na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Je avtor knjig: Trivialna literatura (1983), Slovenska kmečka povest (1990), Povest (1991), Slovene for Travelers (1988, 1994, 2001 tudi na cedejki in spletu), visokošolski učbenik Praktični spisovnik, 1990, 62002, Slovenski zgodovinski roman (2009). Uredil je Zbrano delo Alojza Gradnika, 1–5 (1983–2008), 28. in 29. Zbornik Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture, Slodnjakov zbornik (2000), zbornik Slovenski roman (2003), 16. in 17. zbornik Slavističnega društva Slovenije Vloga meje (2005) in Preseganje meje (2006), spletni zbirki kmečke povesti in zgodovinskega romana. Je urednik spletnega portala Zbirka slovenskih leposlovnih besedil (1995–). Ukvarja se s preštevnimi analizami in interpretacijami slovenskega literarnega sistema, zlasti pripovednoproznih žanrov. Dve leti je s Fulbrightovo raziskovalno štipendijo prebil v ZDA (1984, 1995) in eno leto kot Humboldtov štipendist v Nemčiji (1990). Bil je predstojnik oddelka za Slovanske jezike in književnosti (1996–1998), predsednik Slavističnega društva Slovenije (2004–2006), nacionalni koordinator za literaturo v svetu za humanistiko pri Ministrstvu za znanost (1997–1999), senator FF (1999–).


Lectures:

lecture
flag Na spletu živel sam boš večno ali Slovenska književnost in digitalni svetovi
as author at  59. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Slovenski jezik, literatura, kultura in digitalni svet(ovi), Ljubljana 2023,
11 views
  lecture
flag Wikivirovo berilo
as author at  58. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Branje v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2022,
30 views
lecture
flag Vključevanje drugega in drugačnega v slovensko literarno zgodovino
as author at  52. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Drugačnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2016,
1024 views
  lecture
flag Perspektive slovenske literarne zgodovine
as author at  50. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2014,
1484 views
lecture
flag Gorenjska v slovenski književnosti
as author at  48. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2012,
together with: Aleksander Bjelčevič (introducer),
2594 views
  lecture
flag Iz kakšnega testa so slovenski junaki
as author at  45. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Telo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2009,
3910 views
lecture
flag Cvetje v jeseni
as author at  44. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Slovenski jezik, literatura, kultura in mediji, Ljubljana 2008,
4266 views
  lecture
flag Cankarjeve Podobe iz sanj
as introducer at  Ciklus javnih predavanj Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,
together with: Gregor Kocijan,
2914 views