Milena Mileva Blažić
homepage:http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=11379
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Po študiju (1985) na Filozofski fakulteti v Ljubljani na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo sem nadaljevala magistrski (1997) in doktorski študij (2001). Leta 1992 sem izdala knjigo Kreativno pisanje, delovne zvezke (1995, 1996 in 1997). Objavila sem knjigo (Skrivni bralni zakladi, 2000, 2001), bila sourednica pesniške antologije (Peti letni čas, 2001), pišem članke, izvajam seminarje ter sodelujem na mednarodnih srečanjih v Sloveniji in tujini. Imela sem številne pedagoške seminarje doma, v Italiji in Avstriji za učitelje, profesorje slovenščine, mentorje literarnih krožkov, knjižničarje idr. ciljne skupine. Od leta 1994 se aktivno udeležujem mednarodnih srečanj, kjer se tudi znanstveno-strokovno izobražujem. Sem soavtorica nagrajenih beril (Bologna 2003, Frankfurt 2003) Svet iz besed 4.-9. r. (2002-2005). Raziskovalno-znanstveno, strokovno in pedagoško se ukvarjam z didaktiko mladinske književnosti, mladinsko književnostjo, teorijo mladinske književnosti, večkulturno mladinsko književnostjo in ustvarjalnim pisanjem. Sodelujem tudi v dveh projektih EU s področja mladinske književnosti in IKT. Sem članica znanstvenega združenja Nordic Network for Children's literature in IRSCL – International Research Socitey for Children's Literature ter tajnica Slavističnega društva Slovenije (2006). Zaposlena sem na Univerzi v Ljubljani, na Pedagoški fakulteti kot docentka. Kot mestna svetnica in članica Liste župana Zorana Jankovića bom sodelovala na področju kulture, izobraževanja in raziskovanja. Vsa področja so v povezavi s predmetnimi področji, ki jih kot znanstvenica tudi preučujem. Ker živim in delam v Ljubljani oz. centru Ljubljane, sem tudi seznanjena z odprtimi vprašanji na področju kulture v univerzitetnem mestu. Ljubljana ima izjemno dinamično kulturno preteklost, ki so jo ustvarjali ne le prebivalci Ljubljane, ampak tudi svetovljani. Ljubljana ima tudi jasno prihodnost, in sicer: z vstopom Slovenije v EU je postala tudi eno izmed evropskih mest z jasno vizijo in nalogami, ki so značilne za evropska mesta, ki temeljijo na konceptu sožitja (ustvarjalnost, odgovornost, strpnost in spoštovanje sebe in drugih). V novi delovni vlogi, ki sem jo nepoklicno, vendar odgovorno sprejela tako, da bom tudi vnaprej ostala znanstvenica s področja literarnih ved, se bom odgovorno zavzemala za promocijo slovenske oz. mestne kulture, znanosti in raziskovanja v EU. Za moto sem si izbrala naslednjo parafrazirano misel C. G. Junga: Le tisti, ki je vreden cilja, se odpravi na pot.


Lectures:

lecture
flag Primerjalna analiza lika čarovnice v ruskih in slovenskih pravljicah – študija primera: Baba Jaga in Pehta
as author at  46. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Slovanstvo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2010,
3185 views
  lecture
flag Motiv telesa v kratki sodobni pravljici Svetlane Makarovič
as author at  45. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Telo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2009,
4117 views
lecture
flag Mladinska književnost in različni mediji
as author at  44. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Slovenski jezik, literatura, kultura in mediji, Ljubljana 2008,
3093 views
  lecture
flag Podoba realnih in fantastičnih mest ter prebivalcev v slovenski mladinski književnosti
as author at  42. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Mesto in meščani v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2006,
4686 views