Milan Bufon
homepage:http://www.zrs.upr.si/sl/Predstavitev/Zaposleni/In%C5%A1titut+za+geografske+%C5%A1tudije/id/677/title/Dr.+Milan+Bufon
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Bufon, Milan (28. 5. 1959, Trst), družbeni geograf. Je redni profesor na Fakulteti za humanistične študije ter znanstveni svetnik na Znanstveno raziskovalnem središču Univerze na Primorskem. Raziskuje zlasti vprašanja družbene in prostorske konvergence in divergence v območjih družbenega in kulturnega stika v Sloveniji in Evropi. Med pomembnejše znanstvene monografije sodijo: Prostorska opredeljenost in narodna pripadnost, 1992; Prostor, meje, ljudje, 1995; Confini, identità ed integrazione, 2002; Med teritorialnostjo in globalnostjo, 2004; Na obrobju ali v osredju?, 2008. Je tudi avtor dela Osnove politične geografije (2001 in 2007), prvega učbenika politične geografije v Sloveniji.


Lecture:

lecture
flag Ne vrag, le sosed bo mejak
as author at  Humanistične vede / Humanities,
2318 views