Matjaž Barbo
homepage:http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/muzikologija/sodelavci/barbo.htm
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Študiral je najprej slovenščino in etnologijo, nato pa muzikologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je iz muzikologije diplomiral leta 1991, leta 1997 pa doktoriral s tezo Pro musica viva. Prispevek k slovenski moderni po drugi svetovni vojni. Študijsko se je izpopolnjeval v Londonu, Pragi in na Dunaju. Leta 1991 se je zaposlil na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer od leta 2010 deluje kot redni profesor. Predaval je na univerzah v Leipzigu, Brnu, Gradcu in Salzburgu. V letih 2000-2004 je bil predstojnik Oddelka za muzikologijo. Poleg tega je v dveh mandatih vodil Svet za založništvo Filozofske fakultete ter bil član univerzitetnega Sveta za založništvo. V letih 2004-2008 je bil predsednik Slovenskega muzikološkega društva, v dveh zaporednih mandatih (2000-2008) je bil član Upravnega odbora Prešernovega sklada RS. V letih 2004-2006 je bil član strokovne komisije za glasbo na področju kulture Mestne občine Ljubljana, od leta 2007 pa je predsednik te komisije. Raziskovalno se osredotoča na vprašanja, povezana z glasbo od 18. stoletja do danes, posebej s tisto, ki se tako ali drugače dotika slovenskega kulturnega prostora. Poleg tega se ukvarja z glasbenoestetskimi in glasbenosociološkimi temami. Od 1998 je glavni urednik mednarodne znanstvene muzikološke revije Muzikološki zbornik / Musicological Annual. Je tudi član uredniškega odbora muzikološke znanstvene revije De musica disserenda, ki jo izdaja Znanstvenoraziskovalni center SAZU v Ljubljani, ter znanstvene revije s področja humanistike in družboslovja Ars & Humanitas, ki jo izdaja Filozofska fakulteta v Ljubljani. Od leta 2007 je član delovne skupine Arbeitsgeimeinschaft für die Musikgeschicht in Mittel- und Osteuropa na univerzi v Leipzigu. Vrsto let je deloval kot glasbeni kritik časnika Delo, svoje recenzije, komentarje in kritiške ocene pa je objavljal tudi v številnih drugih periodičnih publikacijah. Leta 2002 je prejel priznanje Filozofske fakultete.


Lectures:

lecture
flag Josip Mantuani in začetki glasbenozgodovinskega študija na Slovenskem
as author at  55. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2019,
13 views
  lecture
flag František Josef Benedikt Dusik, začetnik simfonizma na Slovenskem
as author at  Humanistične vede / Humanities,
2428 views