Mateja Pezdirc Bartol
homepage:http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/0402.htm
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Doc. dr. Mateja Pezdirc Bartol predava slovensko književnost na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Njen glavni pedagoški in znanstveni interes je usmerjen v analizo slovenskih dramskih besedil, v svojem raziskovalnem delu pa se ukvarja tudi z recepcijo literarnih besedil, zlasti s procesi branja in razumevanja. Svoja znanstvena spoznanja objavlja v osrednjih slavističnih revijah ter v različnih domačih in mednarodnih zbornikih. V zadnjih letih je imela gostujoča predavanja v Trstu, Zagrebu, Parizu, Pragi in Sofiji. Od leta 2006 je članica Predmetne komisije za slovenščino za nacionalno preverjanje znanja. Je soavtorica različnih srednješolskih učbenikov ter učnih gradiv. Dejavna je tudi na področju poučevanja slovenščine kot drugega/tujega jezika – je avtorica didaktične monografije Literarna sestavljanka: umetnostna besedila na tečaju slovenščine za tujce in soavtorica učbenika S slovenščino nimam težav. Na SSJLK je vodila jutranje tečaja, lektorske skupine, predavanja, zadnji dve leti pa je njegova predsednica in urednica pripadajočih zbornikov.


Lectures:

lecture
flag Sto let uprizarjanja Cankarjevih Hlapcev
as author at  55. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2019,
31 views
  lecture
flag Cankarjevo Pohujšanje in vprašanje formalnih inovacij
as author at  54. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: 1918 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2018,
454 views
lecture
flag Drugačnost in identiteta v slikanici
as author at  52. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Drugačnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2016,
1056 views
  lecture
flag Odnos med materjo in hčerjo v sodobni slovenski dramatiki – študija dveh primerov
as author at  47. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2011,
2835 views
lecture
flag Hrana in žretje kot oblika razčlovečenja v slovenski dramatiki
as author at  45. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Telo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2009,
2878 views