Marko Topič
homepage:http://www.fe.uni-lj.si/imenik_zaposlenih/redni_profesorji/324/
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Slovensko:
Prof. dr. Marko Topič, univ. dipl. inž. el. je zaposlen kot redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer vodi Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko. Raziskovalno deluje na področjih energetike in elektronike. V obdobju 1993-2011 je kot soavtor objavil preko 80 znanstvenih člankov v revijah s faktorjem vpliva, preko 100 prispevkov na konferencah in ima 2 patenta. Citiranost njegovih del presega 300 čistih citatov. Profesor Marko Topič je predsednik Strokovnega društva za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale, predsednik Tehničnega odbora Fotonapetostni sistemi na Slovenskem inštitutu za standardizacijo in predsednik skupščine Slovenske tehnološke platforme za fotovoltaiko ter član Upravnega odbora Evropske tehnološke platforme za fotovoltaiko.

English:
Prof. Dr. Marko Topic is employed at the Faculty of Electrical Engineering within University of Ljubljana as the head of the Laboratory of Photovoltaics and Optoelectronics. His research and development focuses on sustainable energy and electronics. In the period 1993-2011 he has coathored more than 80 scientific papers in international journals, more than 100 conference contributions at the international conferences and he holds two patents. Citation of his publications counts more than 300 citations (without self citations). Professor Marko Topic is the president of Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, the chairman of Technical Committee of Photovoltaic Systems at the Slovenian Institute for Standardization and the chairman of Slovenian Photovoltaic Technology Platform as well as a Steering Committee Member of European Photovoltaic Technology Platform.


Lectures:

opening
locked flag Otvoritev
as moderator at  Odlični v znanosti 2015 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2015 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency,
847 views
  opening
locked flag Otvoritev
as author at  Tehniške vede,
1421 views
promotional video
flag Photovoltaics and Electronics
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
2705 views
  promotional video
flag Fotovoltaika in elektronika
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
2733 views
lecture
flag S fotonapetostnim pojavom do TW h električne energije
as author at  Dnevi Jožefa Stefana na Institutu "Jožefa Stefana",
3447 views
  interview
flag Zoisova nagrajenca za leto 2008 | Zois Award winners 2008
as interviewee at  Sadovi znanja - Izobraževalna TV oddaja | Gains of knowledge - educational TV series,
together with: Peter Križan (interviewee), Gregor Golobič (interviewee), Primož Tomaž Sark (interviewer),
2877 views
interview
flag Fakulteta za elektrotehniko med najboljšimi | Faculty of Electronical Engineering amongst the best
as interviewee at  Sadovi znanja - Izobraževalna TV oddaja | Gains of knowledge - educational TV series,
together with: Damijan Miklavčič (interviewee), Janez Bešter (interviewee), Primož Tomaž Sark (interviewer),
2979 views