Marko Stabej
homepage:http://www.ff.uni-lj.si/1/Oddelki-in-studij/Oddelki/Oddelek-za-slovenistiko/Zaposleni.aspx?ID=385
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Dr. Marko Stabej (1965), redni profesor za slovenski jezik Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot gostujoči profesor je deloval na Univerzi na Dunaju, v Mariboru, v Celovcu, v Zagrebu ter na Univerzi na Primorskem. Je predstojnik Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Univerzi v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s sodobno in zgodovinsko sociolingvistiko, besediloslovjem, jezikoslovno stilistiko in s korpusnim jezikoslovjem. Bil je sourednik referenčnega korpusa slovenskega jezika FIDA (1998–2000), vodja projekta Sporazumevalni prag za slovenščino (2000–2003, knjižna oblika 2004), aplikativnega raziskovalnega projekta Jezikovni viri za slovenščino (2003-2005, rezultat korpus FidaPLUS, www.fidaplus.net ) in projekta Slovensko korpusno omrežje (2004-2006). Kot predstavnik Univerze v Ljubljani je sodeloval v projektu Dylan znotraj 6. okvirnega programa EU (2006-2011), ki se je ukvarjal s ključnimi vidiki večjezičnosti v EU. 2009-2011 je bil član nacionalne skupine za pripravo bele knjige na področju šolstva, 2011 imenovan za vodjo skupine, ki je novembra 2011pripravila osnutek novega nacionalnega programa za jezikovno politiko RS. Član raziskovalne programske skupine Slovenski jezik – bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave.


Lectures:

lecture
flag Kaj se dogaja s slovenščino?
as author at  56. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (na daljavo), Ljubljana 2020,
188 views
  lecture
flag Digitalizacija in jezikovnopolitični dialog
as author at  Kako bo mogoče? – posvet o digitalni prihodnosti slovenščine,
33 views
lecture
flag Slovenščina: zorenje jezikovne skupnosti 1919–2019
as author at  55. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2019,
32 views
  lecture
flag Slovenska jezikovna skupnost 1918: Obredi ob prehodu
as author at  54. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: 1918 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2018,
771 views
panel
flag Nova slovnica: Kje smo in kam gremo
as panelist at  Nova slovnica: viri in metode, Ljubljana 2018,
together with: Špela Arhar Holdt (moderator), Rok Žaucer (panelist), Simon Krek (panelist), Irena Krapš Vodopivec (panelist), Kozma Ahačič (panelist),
1097 views
  lecture
flag L’État, ce n’est pas moi (Država, to nisem jaz)
as author at  51. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Država in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2015,
1522 views
lecture
flag Iz preteklih prihodnosti slovenščine v sedanjost
as author at  50. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2014,
2172 views
  lecture
flag Jezik, nazori in nadzor
as author at  48. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2012,
together with: Aleksander Bjelčevič (introducer),
3630 views
debate
flag Javna razprava
as author at  Pravopis, več kot le predpis,
together with: Simon Krek (moderator), Kaja Dobrovoljc, Špela Arhar Holdt, Helena Dobrovoljc, Jure Zupan,
3333 views
  lecture
flag Resolucija: renovacija ali revolucija
as author at  Pravopis, več kot le predpis,
3452 views
panel
flag Meddisciplinarnost v slovenistiki
as moderator at  30. slovenistični simpozij Obdobja: Meddisciplinarnost v slovenistiki, Ljubljana 2011,
together with: Matej Accetto, Aleksander Bjelčevič, Simona Kranjc, Darinka Verdonik,
3329 views
  lecture
flag Slovnica in slovenstvo
as author at  Slovnica, več kot le sistem,
5442 views
lecture
flag Prišel, gledal, molčal: Priseljenci in jezikovna politika
as author at  Zaključna konferenca projekta Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje, Ljubljana 2010,
3580 views
  lecture
flag Slovarji in govorci: kot pes in mačka
as author at  Slovarji, več kot le besede,
5306 views
lecture
flag Človek človeku jezik
as author at  44. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Slovenski jezik, literatura, kultura in mediji, Ljubljana 2008,
4076 views
  introduction
flag Čas za vire se izteka
as author at  Slovensko društvo za jezikovne tehnologije,
2403 views
lecture
flag Jezikovna opremljenost mesta in meščanov
as author at  42. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Mesto in meščani v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2006,
4437 views