Marko Bek
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Slovensko:
- 2010 Diplomiral na Fakulteti za strojništvo, Univerza v Ljubljani.
- 2011 Mladi raziskovalec iz gospodarstva,Gorenje d.d.
- 2011 Asistenta za področje Mehanika ter Reologija in mehanika časovno odvisnih materialov, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

English:
- 2010 Graduated at Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana.
- 2011 Young researcher, Gorenje d.d.
- 2011 Assistant in the field of Mechanics and Rheology and mechanics of time dependent materials, Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana


Lectures:

promotional video
flag Intelligent Polymer Materials and Technology
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
together with: Andreja Popit, Alexandra Aulova, Joamin Gonzalez Gurtierrez, Igor Emri,
5768 views
  promotional video
flag Inteligentni polimerni materiali in tehnologije
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
together with: Andreja Popit, Alexandra Aulova, Joamin Gonzalez Gurtierrez, Igor Emri,
5249 views