Pogum za lastno formulo družbenega razvoja

author: Vesna Vuk Godina, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
published: Oct. 20, 2011,   recorded: September 2011,   views: 4528
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 zorči, November 2, 2011 at 9:26 p.m.:

Sicer pa gospa Godina enostavno lapa.
Sklicuje se na to, da kako je imenitno ne-imeti powerpoint slajdov, v resnici ji je pa odsotnost slajdov dobra potuha da ji ni treba nobenega stavka povedati do konca, vsako izjavo trikrat obrniti, nobene izjave podpreti z dejstvi ipd...
Ocena: nivo mediocre gostilniške debate, ki bi jo človek pričakoval od malo okajenega bralca Slovenskih novic.


Comment2 athep, July 18, 2012 at 8:03 p.m.:

vidim indogenizirane slovenske kapitaliste, ki v lectu naskakujejo Nanjing

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: