Lenart Škof
homepage:http://www.zrs.upr.si/sl/Predstavitev/Zaposleni/In%C5%A1titut+za+sredozemske+humanisti%C4%8Dne+in+dru%C5%BEboslovne+%C5%A1tudije/id/525/title/Dr.+Lenart+%C5%A0kof
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Lenart Škof, rojen 6. julija 1972, je višji znanstveni sodelavec na UP ZRS in izredni profesor na UP FHŠ. Doktoriral je iz filozofije A. Schopenhauerja na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in se izpopolnjeval v Nemčiji, ZDA in na Hrvaskem. Je prejemnik štipendije KAAD (Tübingen, Nemčija), Fulbrightove štipendije (Stanford, ZDA) ter Humboldtove štipendije (Erfurt, Nemčija). Ukvarja se s filozofijo ameriškega pragmatizma, z medkulturno filozofijo ter z etiko. Je avtor treh knjig, urednik več monografij ter avtor številnih znanstvenih člankov. Njegovi članki so bili objavljeni v znanstvenih revijah in zbornikih doma in v tujini (Schopenhauer Jahrbuch, Contemporary Pragmatism, Sophia, Peace Review, Synthesis philosophica, Poligrafi idr.). Je vodja dveh nacionalnih projektov ter ene mednarodne bilaterale.


Lecture:

lecture
flag Telesnost in religija: fenomenološko‐etična interpretacija Rortyjevega neopragmatizma
as author at  Humanistične vede / Humanities,
2264 views