Event: Conferences » Other » Kreativno vodenje na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS): Posebni seminarji in delavnice, Ljubljana 2018 Kreativno vodenje na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS): Posebni seminarji in delavnice, Ljubljana 2018

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Kreativno vodenje na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS): Posebni seminarji in delavnice, Ljubljana 2018

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) za vas pripravljamo sklop seminarjev in delavnic s področja kreativnosti in vodenja. V udarne trojčke bomo združili tri pomembne, a sorodne vsebine, ki jih boste lahko že naslednji dan uporabili v praksi. Trojčki so namenjeni vodjem in posameznikom na vseh ravneh, ki ste pripravljeni in željni spreminjati sebe in svojo okolico v družbo z višjo dodano vrednostjo.

Categories

Ženske vodijo drugače. Moški tudi. A res?


Gallup vsako leto sprašuje ženske in moške zaposlene o tem, ali bi raje delali z(a) vodjo ženskega ali moškega spola. Američani pravijo, da bi raje imeli moškega kot vodjo (tako je odgovorilo 33 %) kot žensko (20 %), 46 % vprašanih moških pa je vseeno. Delež žensk, ki bi raje delali z vodjem moškega spola, ni nikoli presegel 30 %. Manj ženskam (34 %) je tudi vseeno, katerega spola je vodja.

Zanimivo! Ali res obstaja razlika med moškim in ženskimi vodenjem?

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: