(Novi) viri ultravijolične in (rentgenske) svetlobe

author: Matjaž Žitnik, Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij, Institut "Jožef Stefan"
published: May 6, 2021,   recorded: December 2020,   views: 6
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Po razmahu sinhrotronov na prelomu tisočletja se v zadnjem času pri raziskavah uveljavljata dva novi vrsti virov ionizirajoče svetlobe: HHG (Higher Hamonic Generation) vir, pri katerem sevajo svetlobo elektroni, ki v močnem laserskem polju nihajo okrog lastnih atomov, ter laser na proste elektrone (FEL), kjer sklopitev lastnega sevalnega polja z elektronsko gručo v undulatorju povzroči eksponentno ojačanje intenzitete izsevane svetlobe v smeri naprej. V obeh primerih imamo opravka s kratkimi, femtosekundnimi sunki svetlobe, pri virih FEL pa je gostota toka na tarči lahko tako visoka, da lahko opazujemo nelinearne pojave tudi pri kratkih valovnih dolžinah svetlobe. V predavanju bomo opisalo dve aplikaciji novih virov svetlobe v atomski fiziki: pri prvi smo z virom HHG v Laboratoriju za kvantno optiko UNG opazovali Autler-Townesov razcep stanja z vzbuditveno energijo 60.2 eV, pri drugi pa smo z virom FEL FERMI opazovali interferenco dvofotonskih poti iz osnovnega stanja atoma v stanje z vzbuditveno energijo 57.8 eV.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: