Pogled na jedrsko fiziko z zrnom nostalgije

author: Mitja Rosina, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
author: Bogdan Povh, Max Planck Institute for Nuclear Physics, Max Planck Institute
author: Norma Susana Mankoč Borštnik, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
published: Nov. 15, 2012,   recorded: October 2012,   views: 3108
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Leto 1955 je prelomnica v ciljih raziskav jedrske fizike in tedaj so se pričele tudi raziskave v jedrski fiziki na Institutu "Jožef Stefan". Osnovni pojavi na področju so bili do takrat odkriti (analiza) in začela se je doba konsolidacije številnih modelov v teorijo strukture jedra (sinteza). Danes igra jedrska fizika skupaj s fiziko plazme glavno vlogo v astrofiziki in kozmologiji. Vseskozi je bila in je glavno sredstvo v nevtrinskih eksperimentih. Področje ostaja zelo aktualno, saj vloga kvarkovske strukture nukleona pri razlagi jedrske sile še ni dokončno rešena.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: