Kaj so tropokemijske napake zloga in zakaj takšni kristali rastejo hitreje?

author: Aleksander Rečnik, Odsek za nanostrukturne materiale, Institut "Jožef Stefan"
published: March 7, 2016,   recorded: February 2016,   views: 1985
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Med občudovanjem njihovih pravilnih oblik se je gotovo že marsikdo od nas vprašal, od kod kristali vedo, kako morajo rasti? Skrivnost leži v tem, kako se atomi med seboj sporazumejo glede tega, kakšno strukturo bodo zgradili. Če jih pri tem nič ne zmoti, ta vzorec ponavljajo, dokler je za to na voljo dovolj osnovnih gradnikov in se pogoji za rast bistveno ne spremenijo. Termodinamika nas uči, da se tvori zgolj tista struktura, ki je v danih okoliščinah energijsko najbolj ugodna. Zato je kristal pri rasti precej težko zmesti; še posebej, če so v okolici le istovrstni atomi, ki ne zmorejo graditi nič drugega kot ravno to strukturo, ali pa povsem drugačni atomi, ki z njo niso združljivi. Nekateri atomi pa znajo strukturo preslepiti, da jih sprejeme vase, čeprav so drugačni. Pravimo jim dopanti. Ti atomi v strukturi tvorijo napake, ki zelo spremenijo fizikalne lastnosti kristala in včasih celo redefinirajo samo kristalno zgradbo. Kristalografi so dolgo verjeli, da so npr. zdvojčeni kristali, med katerimi veljajo jasne simetrijske zakonitosti, posledica slučajnega zraščanja dveh ali več posameznih kristalov. Pokazali bomo, da tovrstna zraščanja kristalov niso le naključje, ampak visoko urejen odziv sistema na vgradnjo točno določenih dopantov. To védenje lahko postane močno orodje v rokah znanstvenika, ki z njim poljubno modulira rast kristalov, gradi povsem nove strukture ter načrtuje materiale z izjemnimi lastnostmi.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: