Od kod nevtrinom masa?

author: Miha Nemevšek, Odsek za teoretično fiziko, Institut "Jožef Stefan"
published: Dec. 9, 2015,   recorded: November 2015,   views: 2372
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko so podelili za eksperimentalno odkritje nevtrinskih oscilacij. Te zahtevajo, da imajo nevtrini maso, kar pomeni, da je do sedaj izjemno uspešni Standardni model potrebno razširiti. Po kratkem pregledu nevtrinskih oscilacij bomo predstavili posebnost nevtrinov, namreč da so v nasprotju z ostalimi gradniki snovi lahko delci Majoranovega tipa. Predstavili bomo teorije, v katerih so nevtrini masivni, in razložili, od kod izvira njihova masa. V nadaljevanju se bomo osredotočili na minimalne modele ter na iskanje izvora nevtrinskih mas v različnih fizikalnih procesih. Predstavili bomo pomen redkih jedrskih in leptonskih razpadov in predvsem iskanja na Velikem hadronskem pospeševalniku LHC v CERNu.

See Also:

Download slides icon Download slides: kolokviji_nemevsek_masa_01.pdf (8.8 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: