Pomen znanosti za upravljanje z velikimi zvermi

author: Miha Krofel, Oddelek za gozdarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: March 6, 2018,   recorded: February 2018,   views: 784
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Konflikti med ljudmi in prostoživečimi zvermi so danes najpomembnejši vidik ohranjanja in upravljanja z volkovi, medvedi, šakali in risi. Predpogoj za uspešno reševanje teh konfliktov je dobro razumevanje tako bioloških značilnostih teh živalskih vrst kot tudi njihovih interakcij s človekom ter posledic raznih upravljavskih ukrepov. V kolokviju bomo predstavili najpomembnejše rezultate raziskav, ki jih zadnja leta opravljamo v Sloveniji: od učinkovitosti odstrela in nesmrtonosnih ukrepov za preprečevanje napadov volkov na drobnico do vzrokov za zahajanje medvedov v naselja ter nedavno odkritega dejavnika, ki je sprožil hitro širjenje šakalov po Evropi. Predstavili bomo tudi razloge za drastičen upad dinarske populacije evrazijskega risa ter načrt, kako nameravamo v naslednjih letih na znanstveno podprt način to populacijo rešiti pred izumrtjem.

See Also:

Download slides icon Download slides: kolokviji_krofel_pomen_znanosti_01.pdf (11.7 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: