Znanstveni in etični problemi kloniranja

author: Radovan Komel, Institute of Biochemistry, Faculty of Medicine, University of Ljubljana
published: Feb. 25, 2007,   recorded: February 2003,   views: 5216
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Kloniranje človeka ni več znanstvena fantastika, temveč nekaj, kar je morda že bilo uresničeno oziroma naj bi bilo po napovedi nekaterih uresničeno v bližnji prihodnosti. Človeštvo je pred popolnoma novo preizkušnjo, ki postavlja vprašanja o samem bistvu našega dojemanja ‘človečnosti’. Znanost razlikuje med produkcijskim in terapevtskim kloniranjem, čeprav so v tem trenutku nekateri začetni postopki pri obeh enaki. Tako kot večina reprodukcijsko kloniranje iz varnostnih in etičnih razlogov zavrača, pa so mnenja o terapevtskem kloniranju, raziskavah izvornih celic in razvoju človeških tkiv močno deljena. Ali bo možno v svetovnem merilu sprejeti dogovor o prepovedi oziroma dovoljevanju nekaterih postopkov in namenov kloniranja?

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: