Diagnostika, prognostika in e-vzdrževanje industrijskih sistemov

author: Đani Juričić, Odsek za sisteme in vodenje, Institut "Jožef Stefan"
published: Jan. 22, 2013,   recorded: December 2012,   views: 3439
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Nobena industrijska oprema ni 100% brezhibna. Obraba, zunanji vplivi, obratovalne obremenitve ali montažne napake lahko povzročijo okvare in naposled odpoved. Posledice so lahko nepričakovani zastoji proizvodnje ali poškodba opreme, zato je primerno vzdrževanje izrednega pomena. Trenutno stanje je daleč od zadovoljivega: po nekaterih ocenah dosegajo neposredni stroški vzdrževanja v EU 4-8% celotnih prihodkov od prodaje, 30-50% teh stroškov pa nastane zaradi neučinkovitega vzdrževanja. Delovanje industrijskih sistemov skušamo zato izboljšati z učinkovitejšim prediktivnim vzdrževanjem. To temelji na neprekinjenem aktivnem nadzoru procesne opreme z naprednimi postopki diagnostike, prognostike, upravljanja stanja ter integracije z informacijskimi sistemi podjetja. Hiter razvoj tega pristopa omogočajo nove generacije MEMS senzorskih omrežij, procesorjev ter komunikacijskih in informacijskih tehnologij. Predstaviti bomo nekatere novejše rezultate s področja in njihovo uporabo v industriji.

See Also:

Download slides icon Download slides: kolokviji_juricic_diagnostika_01.pdf (4.9 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: