Energetika - številke in ne čustva

author: Igor Jenčič, Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo (ICJT), Institut "Jožef Stefan"
published: May 28, 2012,   recorded: May 2012,   views: 3637
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Vsi procesi v naravi potrebujejo energijo. Poraba energije je začela strmo naraščati z začetkom industrijske revolucije in najkasneje ob prvi naftni krizi v 70. letih dvajsetega stoletja se je človeštvo zavedelo, da energetski viri niso neomejeni in da poraba energije ne more naraščati v neskončnost. V zadnjih desetletjih je tako energija postala ena najpomembnejših političnih, strateških, ekonomskih in socioloških tem. Ob vsesplošnem zaklinjanju na trajnostni razvoj, varstvo okolja, obnovljive vire ipd. se večinoma navajajo vrednostne in čustvene sodbe, pogosto pa se zanemarja fizikalne in tehnološke zakonitosti, izkoristke, izgube, in predvsem se ne upoštevajo redi velikosti. Predavanje bo zato osredotočeno na "številke", t.j. na realen obseg in doseg posameznih energijskih virov. Predstavljeni bodo statistični zgodovinski podatki o porabi energije v svetovnem merilu in v Sloveniji, povezava med porabo energije in blagostanjem v posameznih državah, fizikalne in tehnološke omejitve posameznih tehnologij. Ti podatki seveda ne dajejo odgovorov na vse izzive bodoče preskrbe z energijo, predstavljajo pa osnovo, s pomočjo katere lahko dobro informirani volivci in politiki sprejemajo kvalitetnejše odločitve.

See Also:

Download slides icon Download slides: kolokviji_jencic_energetika_01.pdf (1.7 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: